Doharundan nära kollaps
2006-07-24 13:35

85 exempel på protektionism
2006-07-24 13:32

US Congress vs. Dubai Port's
2006-03-19 23:05

Tidigare nyheter

 

 
 
Om frihandel.nu

Frågor och svar om frihandeln

Globaliserings­motståndet

WTO och global frihandel

Argument för frihandel

Frihandelns historia

Rapporter och litteratur

Liten handelsordlista

Länkar

Första sidan 
 
Skriv i din e-postadress om du vill ha information om när Frihandel.nu uppdateras

 

”Världshandel betyder världsfred. World Trade Center i New York hade ett större syfte än att bara erbjuda lokaler. World Trade Center är en levande symbol för människans engagemang för freden … World Trade Center representerar tron på mänskligheten, individens värdighet, vår tro på samarbete mellan människor, och genom samarbetet, möjligheten att uppnå storhet."

- Minoru Yamasaki, World Trade Centers chefarkitekt

 

Därför ska Kina vara med i WTO

Av Paula Werenfels Röttorp

Sedan slutet av 2001 är Kina medlem av Världshandelsorganisationen. Ingen ifrågasätter att frihandel med Kina skulle ge ofantliga välståndsvinster, men många vänder sig mot att en grym diktatur ska legitimeras genom WTO-medlemskap. Men det är inte isolering, utan influenser utifrån, som historiskt sett undergräver diktaturer. Det är därför kinesiska människorättskämpar vill se att diktaturen tvingas följa den fria handelns internationella regelverk.

Motstånd mot frihandeln med Kina har framför allt kommit från USA. I fallet Kina kommer dessutom inte kritiken bara från de som generellt är mot frihandel för att de är rädda för konkurrens, utan även från vissa som vanligen tillhör frihandeln och globaliseringens tillskyndare.

Influenser bättre än isolationism
Att försöka förändra en diktatur som inte respekterar de mänskliga rättigheterna är ett mål som borde delas av alla demokrater. De som tror sig uppnå detta genom att isolera Kina och förvägra dem frihandel lär dock bara springa protektionisternas ärenden. Det vore en dålig väg att försöka förändra Kina genom isolering eftersom diktaturer oftare faller på grund av influenser utifrån än av isolationism.

Idéer om demokrati och frihet sprids med människor över gränserna. Fri import och export av varor och tjänster innebär också omfattande kulturell påverkan. Detta är en av anledningarna till att de flesta människorättskämpar i Kina förespråkar en öppning mot övriga världen, samtidigt som regimen gör sitt bästa för hålla sina medborgare borta från informationsflödena via t ex Internet. Frihandel skulle vara det bästa sättet för demokratiska tänkesätt och värderingar att spridas.

Den viktigaste handeln är inte alltid den som handlar med produkter som maskiner eller läskedrycker utan importen av utländska medier, filmer och TV-program. Även dessa avregleras, om än inte lika heltäckande som traditionella varor, av GATT-överenskommelserna och av WTO.

Ingen gemensam värdegrund
Att släppa in Kina som medlem i WTO innebär inget godkännande av regimen. WTO är inte ett samarbete som förutsätter gemensam tradition eller värdegrund. Om frihandel bara skulle gälla demokratier skulle det inte bli så många länder för oss att handla med - vi skulle i vart fall kunna lösa det med bilaterala avtal. En världshandelsorganisation bör rimligen göra anspråk på att omfatta en större krets länder än så.

Frihandelsavtal som GATT och dess institutionella överbyggnad WTO, är sätt att få människor att handla fredligt med varandra, inte primärt ett sätt för stater att fraternisera. Det enda staterna inom WTO kommer överens om är ett antal begränsningar av hur de får agera mot enskilda människor och företag. Det är dessa som vinner på samarbetet.

Begränsningar i statens rätt att reglera ekonomin är själva essensen i WTO. Samtidigt är den statliga regleringen grundbulten i Kinas kommunistiska regim. På sikt blir det totalitära styret omöjligt med en internationell rättsordning som begränsar statens makt till förmån för de enskilda aktörer som vill sälja eller köpa över gränserna. Internationell rätt skulle åtminstone ge någon rätt åt individerna även när den nationella rättsordningen inte gör det. Det skulle markera att den kinesiska staten inte är fri att göra vad den behagar mot den egna befolkningen.

Begränsning i godtycke
Kina skulle må bra av rejäla begränsningar av statsmaktens ingrepp i ekonomin. Ett WTO-medlemskap innebär stora restriktioner på vilka stöd staten får ge till enskilda företag eftersom sådana subventioner missgynnar importerade produkter som inte åtnjuter samma förmåner. Sådana restriktioner skulle förhoppningsvis också minska korruptionen i landet. En öppnad ekonomi skulle vidare ge valfrihet åt många kineser som konsumerar varor som idag är helt kontrollerade av statligt företagande.

Ett kinesiskt deltagande i WTO skulle vara ett sätt att bryta den isolation som pågått alltför länge. Det skulle leda till att landet öppnades för idéer och influenser lika mycket som för mobiltelefoner och basebollträn. Man bör inte isolera Kina utan istället begära att de verkligen uppfyller de krav som ställs på en medlem i WTO. När den kinesiska regimen är beredd att öppna sig och fortsätta de reformer mot marknadsekonomi som påbörjats bör inte västvärlden stå i vägen.

Länk:
WTO-medlemskap kan demokratisera Kina

Tillbaka