Doharundan nära kollaps
2006-07-24 13:35

85 exempel på protektionism
2006-07-24 13:32

US Congress vs. Dubai Port's
2006-03-19 23:05

Tidigare nyheter

 

 
 
Om frihandel.nu

Frågor och svar om frihandeln

Globaliserings­motståndet

WTO och global frihandel

Argument för frihandel

Frihandelns historia

Rapporter och litteratur

Liten handelsordlista

Länkar

Första sidan 
 
Skriv i din e-postadress om du vill ha information om när Frihandel.nu uppdateras

 

”Världshandel betyder världsfred. World Trade Center i New York hade ett större syfte än att bara erbjuda lokaler. World Trade Center är en levande symbol för människans engagemang för freden … World Trade Center representerar tron på mänskligheten, individens värdighet, vår tro på samarbete mellan människor, och genom samarbetet, möjligheten att uppnå storhet."

- Minoru Yamasaki, World Trade Centers chefarkitekt

 

Import är också en vinst

Om man lyssnar till debatten får man ibland intrycket av att det är bra att exportera, men dåligt att importera. Det verkar som om många tror att idealet är att sälja så mycket som möjligt till andra länder, men att inte köpa något som helst från andra länder - import är ett nödvändigt ont som vi tvingas acceptera för att samtidigt kunna exportera. Därför försöker olika stater ofta få tillgång till andra marknader att sälja till, men samtidigt vägra öppna sina marknader för utländska varor.

Det skulle verka absurt att tillämpa samma princip över icke-nationella gränser, om t ex Mälardalenregionen försökte hindra tillförseln av varor utifrån, med argumentet att de måste skydda sina marknader. Men om import verkligen var något negativt, då skulle det vara logiskt för Stockholms stad att försöka hindra sina invånare att handla från Göteborg, det skulle vara en vinst för ett kvarter att vägra köpa varor från andra kvarter, och det skulle vara bra för en familj om de kom fram till att de inte vill köpa något från andra människor, och bara tillverkade allting själva. I själva verket skulle det leda till en enorm välfärdsförlust, och detsamma gäller om stater hindrar importen.

I sin tro på att import är ett problem sätter allt för många överdriven tilltro till handelsbalansen. Många tror att ett land förlorar på att köpa mer än det säljer. Men ingen skulle komma på tanken att börja undersöka handelsbalansen t ex inom ett land, mellan södra och norra Sverige, eller mellan Södermalm och Östermalm i Stockholm, eller mellan familjen Svensson och Johansson.

Om exporten verkligen minskade till noll skulle det i längden inte importeras någonting, för då skulle ett land inte få några resurser att köpa något för. I verkligheten beror långsiktiga underskott i handelsbalansen, som t ex USA:s på att utlänningar samtidigt investerade motsvarande mängd resurser i dollar. Annars skulle det inte ha funnits några resurser att importera för.

Handel är inte ett nollsummespel där den ena parten förlorar vad den andra tjänar, tvärtom skulle ett utbyte inte äga rum om inte båda parter tyckte att de tjänade på det. Det verkligt intressanta måttet är inte handelsbalans, utan mängden handel, för både export och import är en vinst.

Adam Smith skrev 1776:
  "Ingenting kan vara mer oförnuftigt än hela denna lära om handelsbalansen, på vilken inte bara dessa restriktioner utan också nästan alla andra handelsregleringar grundar sig. När två platser bedriver handel med varandra förutsätter denna doktrin att ingendera av dem vare sig vinner eller förlorar, om balansen väger jämnt; men om balansen i någon mån väger över åt endera sidan förlorar denna sida, medan den andra vinner i proportion till balansens avvikelse från det exakta jämviktsläget. Båda antagandena är falska…en handel som, utan tvång och begränsningar, naturligt och regelbundet pågår mellan två platser är alltid fördelaktig för båda, om också inte alltid i lika hög grad."

Import viktigare än export
Den engelska tidskriften The Economist har instämt i detta och lagt till att det är just importen som är det riktigt intressanta: "För ekonomerna ligger den verkliga fördelen med handeln i importen snarare än i exporten." Det finns ingen anledning att sälja mängder av varor och tjäna mycket pengar, om det inte vore så att vi själva köpte varor och produkter för dessa pengar. Det är själva inköpen av nya kläder, bättre livsmedel, effektivare maskiner, som är den verkliga vinsten, det är vad som förbättrar vår levnadsstandard. Som den klassiska ekonomen James Mill skrev 1821:
  "Den fördel som ligger i att byta en handelsvara mot en annan uppkommer, i samtliga fall, från den handelsvara som mottas, inte från den som exporteras."

Därför måste vi inte skydda oss emot billiga byxor och TV-apparater -- att vi har möjlighet att köpa sådant är tvärtom en vinst för oss. Och om vi köper varor från t ex Östermalm eller Japan, får de pengar, som de i sin tur använder, t ex till att köpa fler varor av oss för. Om man hindrar eller fördyrar svenska konsumenters inköp av utländska varor så förlorar konsumenterna stort på detta. Vad man ofta glömmer i snävt nationalistiska beräkningar är att även utländska företag förlorar på detta, vilket skadar ekonomin generellt.

Den svenska industri som egentligen inte skulle kunna konkurrera med de utländska varorna tjänar på att konkurrensen stängs ute, men det är lika lite en vinst för samhället som det är att generellt hålla gamla industrier under armarna genom statliga subventioner. Det leder till att en föråldrad produktion kan överleva, och det skadar det övriga näringslivet, som annars skulle kunna dra till sig det kapital och de resurser som nu låses in i ineffektiva företag.

Dessutom är de flesta svenska företag och producenter beroende av råvaror och underleverantörer från andra länder. Till produktionen av telefoner behöver t ex Ericsson elektroniska komponenter som produceras i Asien. När EU höjer tullarna mot Asien i det påstådda syftet att skydda europeiska jobb innebär det alltså att europeiska företag som Ericsson får ökade kostnader och därför säljer mindre, och följaktligen inte kan skapa så många nya jobb. Vad som egentligen skapar jobb är uppenbart: EU-kommissionen räknar med att införandet av den inre marknaden 1992 ledde till skapandet av en halv miljon nya arbetstillfällen.

Länkar
Läs Bastiats historia om Robinson Crusoe som var orolig över att importen skulle förstöra hans ekonomi.

Man tjänar på import även om man är bäst, eller sämst, på att producera samtliga varor man vill ha.
Läs Gunnar Örns artikel "Måste Sverige bli fattigare för att Indien skall bli rikare?".

Man tjänar på import även om konkurrensen från utlandet bygger på "dumping" eller orättvisa fördelar.
Läs om "Orättvis konkurrens".

Tillbaka