Doharundan nära kollaps
2006-07-24 13:35

85 exempel på protektionism
2006-07-24 13:32

US Congress vs. Dubai Port's
2006-03-19 23:05

Tidigare nyheter

 

 
 
Om frihandel.nu

Frågor och svar om frihandeln

Globaliserings­motståndet

WTO och global frihandel

Argument för frihandel

Frihandelns historia

Rapporter och litteratur

Liten handelsordlista

Länkar

Första sidan



 
 
Skriv i din e-postadress om du vill ha information om när Frihandel.nu uppdateras

 

”Världshandel betyder världsfred. World Trade Center i New York hade ett större syfte än att bara erbjuda lokaler. World Trade Center är en levande symbol för människans engagemang för freden … World Trade Center representerar tron på mänskligheten, individens värdighet, vår tro på samarbete mellan människor, och genom samarbetet, möjligheten att uppnå storhet."

- Minoru Yamasaki, World Trade Centers chefarkitekt

 

Barnarbete och frihandel

Bör länder där det förekommer barnarbete få lov att delta i den fria, internationella handeln? Reflexmässigt känner nog många att de inte borde få göra det. Men det finns inga enkla, handelspolitiska lösningar på problemet.

Allt barnarbete kan inte dras över en kam. Många barn har arbeten som inte är skadliga för deras utveckling. De klarar ändå av sitt skolarbete utan svårigheter, och arbetet är en välkommen källa både till inkomst och självförtroende. Ofta är det just arbetet som ger resurser nog så att barnet kan få utbildning. Denna typ av positivt barnarbete sker i stor omfattning i både rika och fattiga länder, inte minst i familjeföretag och i jordbrukssektorn. Det finns inget land i världen som är fritt från barnarbete. Den centrala frågan är om - och i vilken grad - arbetet är skadligt för barnen.

Av världens alla barnarbetare är det mindre än 5% som arbetar i industrier som tillverkar för export. Att stänga exportmarknaderna för länder som Pakistan och Indien, där barnarbete är utbrett, vore möjligen en symboliskt betydelsefull markering. Men den vore moraliskt tillfredsställande endast för den som blundar för konsekvenserna. I realiteten skulle minskad handel med länder där barn exploateras inte leda till någon förbättring för barnarbetarna i världen. Tvärtom har det visat sig att sådana svepande åtgärder leder till att barn blir arbetslösa och förlorar förmågan att betala för sin skolgång. Utkastade från jobb i exportsektorn måste de istället ofta vända sig till ännu farligare jobb, som prostitution.

Mycket kan göras - och görs också - för att bekämpa farligt barnarbete i u-länderna. T ex hjälper biståndsinsatser miljontals arbetande barn att klara av sin skolgång. Men sådana punktinsatser kan bara lösa en liten del av problemet. Det centrala dilemmat är att många länder för en ekonomisk politik som gör utbildning av barn i u-länder till en ren förlustaffär, ur familjeekonomiskt perspektiv. Om fattiga familjer skall förmås att investera i utbildning är det nödvändigt att de ges konkreta bevis på att utbildningen verkligen leder någon vart. De måste se att ungdomar med utbildning får jämförelsevis välavlönade arbeten. Fri handel och ekonomisk tillväxt skapar sådana arbetstillfällen. Ekonomiska sanktioner av olika slag gör det inte.

I-länderna kan verkligen dra sina strån till stacken för att bekämpa barnarbete. Men inte genom att resa nya handelshinder. Utan genom att riva dem. En mycket enkel åtgärd vore att reformera tulltarifferna för att befrämja skapandet av nya, välbetalda arbetstillfällen i tredje världen. Strukturen på EU:s och USA:s: tulltariffer har nämligen den rakt motsatta effekten i dag: tullarna på obearbetada råvaror är låga, men tullarna på de förädlade produkter som u-länderna tillverkar är höga. Det innebär att det skapas färre välbetalda arbeten för unga, utbildade människor i u-länderna än som vore möjligt - vilket i sin tur skapar en social grund för den grova exploateringen av barn.

Artikeln författad av Tomas Larsson

Rapporten "Child Labor: Issues, Causes and Interventions" från Världsbanken.

Tillbaka