Doharundan åter igång
2004-08-04 18:31

EU spelar dubbelt om jordbrukshandel
2004-05-11 15:02

Bomullssubventioner fällda i WTO
2004-04-28 11:03

Tidigare nyheter

 

 
 
Om frihandel.nu

Frågor och svar om frihandeln

WTO och global frihandel

Argument för frihandel

Frihandelns historia

Rapporter och litteratur

Liten handelsordlista

Länkar

Första sidan 
 
Skriv i din e-postadress om du vill ha information om när Frihandel.nu uppdateras

 

”Världshandel betyder världsfred. World Trade Center i New York hade ett större syfte än att bara erbjuda lokaler. World Trade Center är en levande symbol för människans engagemang för freden … World Trade Center representerar tron på mänskligheten, individens värdighet, vår tro på samarbete mellan människor, och genom samarbetet, möjligheten att uppnå storhet."

- Minoru Yamasaki, World Trade Centers chefarkitekt

 

Vad som inte hände i Bangkok
Av Tomas Larsson, journalist, baserad i Thailand, och författare till "Världens klassresa" (Timbro).

UNCTAD-konferensen i Bangkok har avslutats. Det bestående resultatet av mötet är det som inte hände under det. Försöken att rulla tillbaka globaliseringen tycks ha förlorat sin kraft. Men det kom heller inga konkreta förslag som kunde driva frihandelsambitionerna vidare.

UNCTAD-mötet i Bangkok är avklarat. Det mest anmärkningsvärda med Bangkokmötet var allt det som INTE hände.

Farhågorna om våld visade sig vara ogrundade. Terrorister från Afghanistan och Burma attackerade inte. Bangkok förvandlades inte till någon krigszon av Seattle-modell. Mobben höll sig hemma, vilket kanske mest berodde det på att det är i USA som det snart är presidentval, och som våldsamma demonstrationer mot globalisering kan ge politiska poänger. I det stundande thailändska senatsvalet är det inte fullt lika mycket som står på spel.

Mötets enda incident stod konditorier utan gränser för: en representat placerade en bakelse i ansiktet på den avgående IMF-chefen Michel Camdessus.

Ingen revolt
Bland demonstranterna märktes främst arbetare som blivit av med jobben vid en statlig spritfabrik i Bangkok, och bönder som behandlats illa i samband med ett statligt vattenkraftverksbygge. Det var thailändska staten man demonstrerade mot - inte spekulanter i New York eller byråkrater i Geneve. Någon allmän folklig revolt mot globalisering kunde således inte skönjas.

De omkring 3 000 delegaterna ägnade inte veckan åt att hålla mässa över globaliseringen. Tvärtom sjöng man dess lov. "De stora förlorarna i dagens mycket ojämlika värld är inte de som är utsatta för alltför mycket globalisering. Det är de som har stängts ute från den." konstaterade FN:s generalsekreterare, och påpekade att "Jag tror att eftervärlden kommer att bedöma de politiska ledarna utifrån hur de uppmuntrade sina länders integration i den globala ekonomin".

Det största problemet, enades man om på UNCTAD-konferensen, är att det finns alldeles för lite globalisering här i världen. Så är det med de flesta goda ting.

Tyvärr gjordes heller inga stora framsteg i WTO-arbetet. Bangkok kunde inte läka såren från Seattle, som förblir tämligen infekterade.

Inget att bli upphetsad över
Små framsteg gjordes emellertid. Fler länder - inklusive Storbritannien - har anslutit sig till tanken att de allra fattigaste länderna bör kunna exportera alla sina varor till i-länderna, utan att hinder i form av tullar och kvoter läggs i deras väg. Glädjande, måhända, men inget att bli upphetsad över. Reformen, som skulle göra så mycket för att hjälpa de fattigaste av de fattiga att dra nytta av den globala ekonomin, möter massivt motstånd inom EU.

Vidare har flera av de tongivande u-länderna - däribland Indien - intagit en mera konstruktiv hållning visavi en framtida förhandlingsrunda inom ramen för WTO. Det bådar gott för att kompromisser eventuellt skall kunna nås.

Så värst mycket ljusare är dock inte utsikterna att den förhandlingsomgång i WTO som Sir Leon Brittan ville kalla "Millennierundan" och som Bill Clinton ville döpa till "Clintonrundan" verkligen skall gå av stapeln. Numera går den potentiella WTO-rundan allmänt under namnet "Utvecklingsrundan" - men konsensus om vad den bör omfatta förblir lika underutvecklad efter Bangkok som före.

Länk: Tomas Larssons bok Världens klassresa