Doharundan åter igång
2004-08-04 18:31

EU spelar dubbelt om jordbrukshandel
2004-05-11 15:02

Bomullssubventioner fällda i WTO
2004-04-28 11:03

Tidigare nyheter

 

 
 
Om frihandel.nu

Frågor och svar om frihandeln

WTO och global frihandel

Argument för frihandel

Frihandelns historia

Rapporter och litteratur

Liten handelsordlista

Länkar

Första sidan 
 
Skriv i din e-postadress om du vill ha information om när Frihandel.nu uppdateras

 

”Världshandel betyder världsfred. World Trade Center i New York hade ett större syfte än att bara erbjuda lokaler. World Trade Center är en levande symbol för människans engagemang för freden … World Trade Center representerar tron på mänskligheten, individens värdighet, vår tro på samarbete mellan människor, och genom samarbetet, möjligheten att uppnå storhet."

- Minoru Yamasaki, World Trade Centers chefarkitekt

 

Hur det amerikanska stålet biter

Den amerikanska stålindustrin mår inte bra. Men hur ska den botas?

Just nu pågår en storkonflikt om vad som ska hända med den amerikanska stålmarknaden. Krafter inom USA vill införa de tullar som föreslagits av International Trade Commission vilka skulle kunna uppgå till så mycket som 40 procent på stålimport. Detta förslag har väckt starka känslor, bland annat i de länder som exporterar till USA. De har beskrivits som orättvisa, regelvidriga, som ett försöka att skjuta över den amerikanska stålindustrins problem på omvärlden. Frågan är vems fel det är att den amerikanska stålindustrin är i så dålig form: importens eller dess eget?

Motstånd mot import

George W Bush gav i juni 2001 i uppdrag åt ITC att utreda huruvida den kraftigt ökade importen av stål sedan 1998 skadade eller hotade skada stålindustrin. Denna utredningstyp går under namnet Section 201, Global Safeguard Investigation. Om utredarna finner att skada (faktisk eller hotande) föreligger, ger detta USA laglig rätt att temporärt åsidosätta internationella överenskommelser för att istället stödja den hotade industrin och ge den chans att återhämta sig. Medlen för detta stöd föreslås av ITC. Det kan vara värt att notera att en Section 201-utredning inte tar hänsyn till om importen skett på ett rättvist sätt - även om den gått till enligt regelboken kan den orsaka skada och alltså falla under Section 201.

ITC fann att 85 % av importen av stål hade skadat stålindustrin. Skador kräver åtgärder, och kommissionen har att välja mellan tullar, kvoter och en kombination av de två (tariff-rate quotas, TRQ). Utredarna kunde dock inte enas i åtgärdsfrågan, vilket ger Bush viss handlingsfrihet. I slutet av februari ska han fatta beslutet.

Bush har att väga in ett flertal faktorer i sitt beslut om ståltullarna - säkerligen fler än som här tas upp. Han måste t ex väga stålindustrins intressen mot resten av industrin. Dyrare stål leder till dyrare produktion av varor som innehåller stål, vilket är att flytta problemet till en annan bransch. Om de stålanvändande företagen får en svårare ekonomisk situation kan mycket större personalneddragningar bli följden, då dessa företag har många fler anställda. Därmed förfelas syftet med hela operationen.

Att USA är inne i en recession är en extra huvudvärk. Om stålet blir dyrare kan den förvärras.

Små stålverk marknadsmässiga

Krisen har dessutom drabbat de större stålverken. Det finns flera mindre, s k minimills, som möjliggör framställning till betydligt lägre kostnader. På kort sikt kan sanktioner möjligen hjälpa de större verken, men samtidigt motverkas då den förnyelse som är nödvändig på lång sikt. Risken är att stålverkens ofrånkomliga nedläggande endast skjuts på framtiden samtidigt som deras ersättare hämmas.

Dessutom har EU möjlighet att med WTO:s goda minne införa sanktioner mot USA (efter WTO-utslaget i skattemålet 14 januari) och Bush skulle alltså genom införandet av tullar och/eller kvoter kunna utlösa ett handelskrig. Om ett sådant inleds går likaledes hela den ekonomiska poängen med ensidigt amerikanskt tullskydd förlorad, och hela den amerikanska ekonomin drabbas.

Den inrikespolitiska situationen kan också ha en viss inverkan. Bush kommer inte att få några omedelbara poäng på att avstå från tullar, snarare tvärtom. Med tanke på att det är valår och viktiga stålstater står på spel är en renodlad frihandelslösning därmed inte särskilt trolig.

Mycket står alltså på spel, för Bush, USA och omvärlden. Branscher ställs mot branscher, kortsiktiga intressen mot långsiktiga, taktik mot strategi, risken för ett handelskrig mot risken att tappa mark i hemmaopinionen. Om Bush är rätt man att reda ut denna situation återstår att se.

Daniel Braw