Doharundan åter igång
2004-08-04 18:31

EU spelar dubbelt om jordbrukshandel
2004-05-11 15:02

Bomullssubventioner fällda i WTO
2004-04-28 11:03

Tidigare nyheter

 

 
 
Om frihandel.nu

Frågor och svar om frihandeln

WTO och global frihandel

Argument för frihandel

Frihandelns historia

Rapporter och litteratur

Liten handelsordlista

Länkar

Första sidan 
 
Skriv i din e-postadress om du vill ha information om när Frihandel.nu uppdateras

 

”Världshandel betyder världsfred. World Trade Center i New York hade ett större syfte än att bara erbjuda lokaler. World Trade Center är en levande symbol för människans engagemang för freden … World Trade Center representerar tron på mänskligheten, individens värdighet, vår tro på samarbete mellan människor, och genom samarbetet, möjligheten att uppnå storhet."

- Minoru Yamasaki, World Trade Centers chefarkitekt

 

Kina på väg mot WTO

Måndagen 17 september offentliggjorde Världshandelsorganisationen att man nått ett förhandlingsresultat som banar väg för Kinas inträde i organisationen. Förhandlingsgruppen har arbetat med detta i femton år, dvs redan då WTO var det lösligare GATT.

Avtalet innebär att Kina sänker sina importtullar och öppnar sina marknader för utländska investeringar. Tidigare slutna sektorer som bankväsendet och telekommunikationer öppnas. Samtidigt får Kina del av samma frihandel som de tidigare medlemsländerna ger varandra. Kina hoppas mycket på utländska investeringar och på en stor export av arbetsintensiva produkter som kläder, textil, plast och elektronik.

Enligt planerna kommer avtalet godkännas av WTO:s 142 medlemsländer vid Qatarmötet i november. Därefter kommer Kina att ratificiera avtalet, och tidigt år 2002 väntas världens folkrikaste land bli WTO-medlem.

För världsekonomin är betydelsen av ett kinesiskt WTO-medlemskap mycket stor. Världens konsumenter kommer att till låga tullar få ta del av ett stort utbud kinesiska produkter och tjänster, vilket kommer att sporra den globala konkurrensen. Samtidigt kommer mer än 1,2 miljarder kineser att få rätten att handla från nästan hela världen, vilket otvivelaktigt ger resten av världen stora exportmöjligheter. Kinesiska monopol och statskontrollerade industrier kommer att underkastas liberalisering och modernisering. Något som kommer att leda till stor arbetslöshet i vissa sektorer, men som förhoppningsvis kan kompenseras med att andra branscher, och hela ekonomin, växer. Kina hoppas på att fördubbla ekonomins storlek på tio år.

Politiskt är WTO-medlemskap förmodligen ännu viktigare. I och med detta öppnas också vägen för medlemskap för Taiwan, vilket kan minska konfliktriskerna mellan de båda staterna. Samtidigt får Kina ta emot ännu mer idéer och påverkan från utlandet, vilket kan sporra demokratiseringsprocesser. En statsapparat som är van att agera godtyckligt och självsvåldigt underkastas samtidigt ett internationellt, förutsägbart och icke-diskriminerande regelverk, vilket ökar möjligheten att idén om rule of law även sprider sig i Kina. I Kina har dissidenter, liberaler och reformister i kommunistpartiet stött WTO-medlemskap av just dessa skäl, medan de gamla industrierna, säkerhetstjänsten och konservativa kommunister har varit emot det.

Något som också är intressant är hur medlemskapet kan påverka WTO. Med stor säkerhet innebär det att u-ländernas argument för att rika länder ska öppna sina marknader får en mycket inflytelserik talesman. Samtidigt kommer det bli svårare för västvärlden att tvinga fram klausuler om miljö och arbetsförhållanden på de fattigare länderna.

Kinas chefsförhandlare, Long Yongtu, välkomnade avtalet i samband med offentliggörandet och förklarade att femton års förhandlingar var en lång process, ”Men å andra sidan är det bara ett ögonblick i Kinas 5 000-åriga historia”. Det frivilliga handelssamarbetet är något unikt under statens historia, och att medlemskapet välkomnas av omvärlden kan göra det svårare för de kinesiska krafter som vill vända världen ryggen. Det kan betyda mycket för internationellt samarbete och förståelse i en orolig tid, inte minst mellan USA och Kina.

Länkar:

BBC om avtalet

AP om avtalet

Vad innebär avtalstexten?

Vad blir den ekonomiska betydelsen?

Bör vi verkligen handla med diktaturer?

Cato Institute samlar resurser om handel med Kina

Massiv bevakning från South China Morning Post

Paula Werenfels Röttorp: Därför bör Kina bli WTO-medlem