Doharundan nära kollaps
2006-07-24 13:35

85 exempel på protektionism
2006-07-24 13:32

US Congress vs. Dubai Port's
2006-03-19 23:05

Tidigare nyheter

 

 
 
Om frihandel.nu

Frågor och svar om frihandeln

Globaliserings­motståndet

WTO och global frihandel

Argument för frihandel

Frihandelns historia

Rapporter och litteratur

Liten handelsordlista

Länkar

Första sidan 
 
Skriv i din e-postadress om du vill ha information om när Frihandel.nu uppdateras

 

”Världshandel betyder världsfred. World Trade Center i New York hade ett större syfte än att bara erbjuda lokaler. World Trade Center är en levande symbol för människans engagemang för freden … World Trade Center representerar tron på mänskligheten, individens värdighet, vår tro på samarbete mellan människor, och genom samarbetet, möjligheten att uppnå storhet."

- Minoru Yamasaki, World Trade Centers chefarkitekt

 

Ståltullens vinnare och förlorare

President Bush har beslutat att USA ska införa tullar på olika stålprodukter på mellan 8-30 procent, i första hand under en treårsperiod. Liksom kvällstidningarna när det gäller svenska budgetförslag vill vi på frihandel.nu ta reda på vilka som drabbas och vilka som profiterar på denna protektionism.

Amerikansk industri
Den stora vinnarnen är naturligtvis den amerikanska stålindustrin. De stora och ineffektiva stålverken kommer att kunna ta ut sina höga priser utan att vara bäst på marknaden. Det innebär också att de slipper genomföra de omställningar som hade krävts för konkurrenskraft i framtiden.

Men det finns fler industrier som använder stål än som producerar det, och företag och anställda där kommer att drabbas hårt av högre priser. De kommer att få det svårt att stå sig i konkurrensen mot exempelvis europeiska företag som betalar mindre för stålet. En studie visar att 4 000-9 000 arbeten i stålindustrin kan skyddas genom dyrare stål, men samtidigt förloras 35 000-75 000 arbeten i andra branscher.

Icke-amerikansk industri
Utanför USA kommer det att slå hårt mot stålbranschen i t ex Sydkorea, Japan, Kina, Ryssland och EU, som inte kommer att kunna sälja till konkurrenskraftiga priser i USA. Även om tullarna lyfts ganska snart kommer amerikanska företag redan ha bytt leverantörer, så upparbetade kontakter med kunder kommer att gå förlorade. Det kommer att innebära nedläggningar och ökad arbetslöshet. Det stora problemet är att det är effektiva företag utanför USA som får lägga ned, medan mer ineffektiva företag i USA kan överleva. Svensk export på en knapp miljard om året drabbas, vilket lokalt kan bli ett stort problem.

Däremot kan det för andra branscher paradoxalt nog innebära fördelar. Eftersom stål som inte kommer in i USA kommer att gå till t ex den europeiska marknaden sjunker priserna här, vilket är bra för de mängder av företag som använder stålprodukter. Det leder bl a att vi kan producera billigare bilar som konkurrerar ut de amerikanska, som måste köpa dyrt tullskyddat. Det är en anledning för EU att inte svara med samma mynt, dvs egna ståltullar. Då skulle vi båda förlora exporten till USA och den billigare importen till EU.

Amerikanska konsumenter
Eftersom alla amerikanska företag som på något vis är beroende av stål nu får ökade kostnader kommer det svida i amerikanska konsumenters plånböcker. Beräkningar gör gällande att amerikanska konsumenter kommer att förlora mellan 3 och 8 miljarder dollar på tullarna.

Icke-amerikanska konsumenter
Paradoxalt nog kommer emellertid t ex europeiska konsumenter delvis att tjäna på tullarna. Eftersom USA avhänder sig rätten att köpa från ett brett och billigt utbud kommer den att förstärkas för oss. Världens stålexport, som inte längre kan gå till USA, kommer i stället att söka sig till våra marknader, och detta ökade utbud kommer att leda till billigare varor i butikerna. Det visar återigen varför det vore fel av EU att införa några som helst tullar som svar mot USA. Det skulle bara leda till dyrare priser och minskad valfrihet för konsumenterna.

Amerikansk politik
President Bush kommer att öka sina chanser att vinna stålproducerande stater, som t ex Pennsylvania, Ohio och West Virginia, både i höstens kongressval, men också i sitt eget omval om tre år. Men samtidigt kommer tullarna att öka arbetslösheten och minska köpkraften i USA, så den stora majoriteten kommer att förlora på protektionismen. Även om demokraterna har krävt ännu högre ståltullar än Bush kan de utnyttja detta missnöje med ekonomin. Bush kan mycket väl ha satt krokben på sig själv i detta taktiska fotarbete.

Det internationella samarbetet
Riskerna är stora för försämrade internationella relationer. Försöken att bygga internationella koalitioner kan gå i stöpet när det visar sig att USA ignorerar omvärlden så fort ett smalt amerikanskt särintresse har något att tjäna på det, särskilt som förlorarna är viktiga medspelare som EU, Japan, Ryssland och Kina. USA:s auktoritet som pådrivare för ökad frihandel i WTO-förhandlingarna har fått sig en allvarlig knäck. Risken är stor att svarstullar införs av bl a EU, vilket ger ömsesidig misstro, handelskrig och en global ekonomisk nedgång.

Det viktigaste just nu är att EU inte svarar USA med tullar, utan inser, med den franske 1800-talsliberalen, Frédéric Bastiats ord, att vi inte tjänar på att välta stenblock i våra hamnar bara för att våra grannländer har otillgängliga kuster.

Johan Norberg