counter on tumblr

Hemsidans information och länkar uppdateras inte längre. Välkommen att använda sidan som arkiv.

Frihandel.nu var ett forum för information och argumentation för den fria handelns betydelse för mänsklig frihet och ekonomiskt välstånd. Redaktör var Fredrik Erixon.
Sidan producerades av Timbro.Stäng
 
 
 

Doharundan nära kollaps
2006-07-24 13:35

85 exempel på protektionism
2006-07-24 13:32

US Congress vs. Dubai Port's
2006-03-19 23:05

Tidigare nyheter

 

 
 
Om frihandel.nu

Frågor och svar om frihandeln

Globaliserings­motståndet

WTO och global frihandel

Argument för frihandel

Frihandelns historia

Rapporter och litteratur

Liten handelsordlista

Länkar

Första sidan 
 
Skriv i din e-postadress om du vill ha information om när Frihandel.nu uppdateras

 

”Världshandel betyder världsfred. World Trade Center i New York hade ett större syfte än att bara erbjuda lokaler. World Trade Center är en levande symbol för människans engagemang för freden … World Trade Center representerar tron på mänskligheten, individens värdighet, vår tro på samarbete mellan människor, och genom samarbetet, möjligheten att uppnå storhet."

- Minoru Yamasaki, World Trade Centers chefarkitekt

 

Outsourcing

Att företag omlokaliserar produktion till länder med lägre arbetskraftskostnader har länge varit en naturlig del av den internationella ekonomin. Nu har frågan dock blivit mycket omdebatterad och många hyser farhågor om att all produktion kommer att flytta till länder som Kina, Indien, Polen och Slovakien. Frihandel.nu har samlat en del studier om outsourcing (eller offshoring) som visar vad som är sant och falskt, rimligt och orimligt, i denna debatt.

Sverige

Outsourcing sänker konsumentpriser

I denna rapport studerar ekonomerna Fredrik Erixon och Mårten Lewander hur outsourcing har påverkat konsumentpriser i Sverige. Outsourcing debatters flitigt och ses av många som ett bekymmer för Sverige och andra rika länder, men som visas i denna rapport, Outsourcingens möjligheter, har utflyttning av produktion till länder med lägre kostnadsnivå inneburit stora besparingar för svenska konsumenter. Om dammsugare, kylskåp och möbler hade producerats helt och hållet i Sverige hade konsumenterna fått betala mycket mer för dessa varor. Den besparing konsumenter gjort med lägre priser har haft stor betydelse för välståndsutvecklingen i Sverige.
Läs hela rapporten »

Outsourcing och arbetstillfällen

I en studie från Svenskt Näringsliv har Stefan Fölster och Fabian Wallen studerat hur outsourcing påverkar antalet arbeten i Sverige. Studier från USA har visat att en ”outsourcad” dollar leder till en välfärdsökning på mer än 1,1 dollar. Men om samma studie görs i Sverige visar det sig att en utflyttad krona bara leder till en välfärdsökning på 95 öre. Skillnaden är att den reglerade arbetsmarknaden i Sverige gör det svårare att få nytt arbete för en person som blivit uppsagd. Studien visar också på den stora potential som finns för många företag i att flytta produktion till länder med lägre produktionskostnader.
Läs hela rapporten »

Internationellt

Liten förlust av jobb i USA

I en studie från den amerikanska centralbankens forskningsavdelning i New York konstateras att antalet jobb i tjänstesektorn som förlorats till länder med lägre produktionskostnader är få. Handel tycks överhuvudtaget spela särskilt stor roll i den svaga återhämtningen av jobb i den amerikanska ekonomin under senare år.
Läs hela rapporten »

McKinsey om den globala arbetsmarknaden

I flera rapporter har konsultföretaget McKinsey studerat den globala arbetsmarknaden och vilka möjligheter som finns till outsourcing. Studierna berör olika marknader och yrkeskategorier och visar att globala omstruktureringar av arbetsmarknaden kommer att ske men att dess omfattning ofta är överskattad.
Läs rapporten »

Överdriven rädsla för jobbflytt

I en rapport av Brink Lindsey konstateras att rädslan för att USA förlorar många jobb till låglöneländer är kraftigt överdriven. Det är förvånansvärt få jobb som har flyttat från USAoch nettoflödet av arbetstillfällen i USA är mycket positivt.
Läs rapporten »

Vinsten med outsourcing

I en längre artikel i tidskriften The Economist konstateras att fördelarna med outsourcing är stora och att den bidrar till att behålla och utveckla jobb i USA.
Läs artikeln »

Outsourcing i den nya ekonomin

Den inflytelserika tankesmedjan Institute for International Economics har presenterat flera studier om outsourcing och dess betydelse för den amerikanska- och den internationella ekonomin. Särskilt har man intresserat sig för outsourcing i tjänstesektorn. På denna sida finns studierna samlade.
Läs mer »


En site från Timbro.

 
 
 
”Antingen lönar sig en näringsgen, och då behöver den ej tullskydd; eller också lönar den sig icke, och då förtjänar den ej tullskydd.”
-Eli F Heckscher, ekonomhistoriker

 

 
 

EU tvekar om frihandeln

Det första tre månaderna av detta år har inte levererat särskilt många goda nyheter för frihandelsvänner i EU. EU fortsätter att anlägga ett mycket ambivalent perspektiv på ökad frihandel och den ambivalensen leder till att Europa tycks gå i protektionistisk riktning.

I WTO-förhandlingarna fortsätter EU att utgöra en bromskloss i förhandlingarna på grund av dess konsekventa vägran att över huvud taget överväga att liberalisera jordbrukspolitiken utöver de reformer som redan beslutats. Under februari och mars har nya försök gjorts att komma framåt i WTO-förhandlingarna, men framgångarna har inte infunnit sig. Om inget radikalt – och oväntat – händer i EU:s position före utgången av april är det risk för att rundan måste avslutas med ett mycket magert resultat. Det skulle sannolikt innebära en kris för WTO som institution.

EU-parlamentet har också röstat om ett nytt förslag till ett direktiv för en inre marknad för tjänster i EU – och det förslaget är en klar urvattning av det ursprungliga förslaget. Det är till och med så urvattnat att länder nu bör överväga om de ska stödja detta förslag när rådet snart behandlar ärendet. Ursprungslandsprincipen är bortplockad och de extensiva handelsskydd som är inkorporerat i förslaget kommer effektivt att bromsa mycket nödvändig handel i EU.

EU är också på väg att införa nya skyddsåtgärder mot export av skor från Kina. Förra sommaren tvingades Kina att införa frivilliga exportbegränsningar av en del textilprodukter och nu vill EU alltså gå vidare med att stoppa billiga varor från Kina att komma EU:s konsumenter till godo. Med stundtals rent påhittade argument vill EU-kommissionen få oss att tro att EU överlag inte gagnas av den öppna och fria konkurrensen med Kina.

Sanningen är förstås den motsatta – EU:s konsumenter skulle må bra av fortsatt öppenhet med Kina och tydliga frihandelsreformer i EU.

Tidigare kommentarer