counter on tumblr

Hemsidans information och länkar uppdateras inte längre. Välkommen att använda sidan som arkiv.

Frihandel.nu var ett forum för information och argumentation för den fria handelns betydelse för mänsklig frihet och ekonomiskt välstånd. Redaktör var Fredrik Erixon.
Sidan producerades av Timbro.Stäng
 
 
 

Doharundan nära kollaps
2006-07-24 13:35

85 exempel på protektionism
2006-07-24 13:32

US Congress vs. Dubai Port's
2006-03-19 23:05

Tidigare nyheter

 

 
 
Om frihandel.nu

Frågor och svar om frihandeln

Globaliserings­motståndet

WTO och global frihandel

Argument för frihandel

Frihandelns historia

Rapporter och litteratur

Liten handelsordlista

Länkar

Första sidan 
 
Skriv i din e-postadress om du vill ha information om när Frihandel.nu uppdateras

 

”Världshandel betyder världsfred. World Trade Center i New York hade ett större syfte än att bara erbjuda lokaler. World Trade Center är en levande symbol för människans engagemang för freden … World Trade Center representerar tron på mänskligheten, individens värdighet, vår tro på samarbete mellan människor, och genom samarbetet, möjligheten att uppnå storhet."

- Minoru Yamasaki, World Trade Centers chefarkitekt

 

CAP – negativ omfördelning

I en studie för CEPS har Richard Baldwin gjort en beräkning hur mycket pengar som varje år omfördelas via EU:s jordbrukspolitik från skattebetalare i medlemsländer till brittiska aristokrater. Baldwins beräkning visar att de 10 nya medlemsländer varje år ger ungefär 100 000 kronor till Drottning Elisabeth för att hon ska kunna driva sitt jordbruk. Sveriges bidrag till sex mycket rika brittiska aristokrater via CAP uppgår till c:a 350 000 kronor.

Läs hela CEPS-studien här


Handelsliberaliseringar i u-länder

Den förre australiensiske ambassadören i GATT, Alan Oxley har publicerat en studie för organisationen World Growth som argumenterar för handelsliberaliseringar i u-länder. Utvecklingsländer har mycket att vinna på ökad handel och minskad protektionism. De har överlag också mycket stora handelshinder som framför allt försvårar handeln mellan utvecklingsländer. Om Doha-rundan ska vara den utvecklingsrunda den syftar till att vara måste många av u-länderna inse att minskad protektionism är en metod för att bekämpa fattigdom.

Läs hela rapporten »

Nylansering av www.frihandel.nu

Välkommen till nya www.frihandel.nu!

Den senaste tiden har den här sidan inte uppdaterats något. Vi startade den 1999 för att vara en faktabank för dem som ville ha argument och perspektiv som visade hur fel globa­liserings­motståndarna hade. Det motståndet är numera ganska tyst och gör inget större väsen av sig. Men nu växer en starkare protektionism fram i andra organisationer, t ex en del fackföreningar, och därför startar vi – fyra år efter att Doharundan startade – igång www.frihandel.nu igen. Här kan du nu få fakta och argument om t ex outsourcing och tjänstehandeln – och i en alldeles nystartad blog kommer vi att följa händelserna i WTO vid dess toppmöte i Hong Kong i mitten på december.

Så boka in den här sidan igen!

WTO-möte i Hong Kong

Den 13-18 december samlas handelsministrarna i WTO för den sjätte ministerkonferensen, denna gång i Hong Kong. Mötet är mycket viktigt. Sedan Juliöverenskommelsen 2004 har Doharundan återigen hamnat i allvarliga problem och förhandlingarna om ett nytt världshandelsavtal har förlorat tempo. Särskilt problematisk är att medlemsländerna ännu inte kommit överens om vad den ska förhandla om i de viktiga jordbruksförhandlingarna. Nås inte en uppgörelse om detta i Hong Kong kommer det att dröja mycket länge innan Doharundan kan avslutas.
Följ utvecklingen i WTO på Hong Kong Blog »
Läs mer om mötet i Hong Kong »
Läs mer om Doharundan »

Outsourcing sänker konsumentpriser

Outsourcing debatters flitigt och ses av många som ett bekymmer för Sverige och andra rika länder. Men som ekonomerna Fredrik Erixon och Mårten Lewander visar i en ny rapport, Outsourcingens möjligheter, har utflyttning av produktion till länder med lägre kostnadsnivå inneburit stora besparingar för svenska konsumenter. Om dammsugare, kylskåp och möbler hade producerats helt och hållet i Sverige hade konsumenterna fått betala mycket mer för dessa varor.
Läs hela rapporten >>

Öppen handel bra för utveckling

I den senaste rapporten om den ekonomiska friheten i världen – Economic Freedom of the World 2005 – visas att öppen handel och ekonomisk frihet gynnar tillväxt och utveckling. Länder med färre hinder mot handel är överlag betydligt rikare än länder där handel bromsas av tullar, kvoter och andra handelshinder. Rapporten visar också att handel bidrar till att stärka en fredlig utveckling med länder som har alldeles för mycket att förlora på att gå i krig med andra länder. De länder som toppar rankingen över ekonomisk frihet i världen är Hong Kong och Singapore, medan Sverige faller i denna frihetsliga.
Hela rapporten kan läsas på www.freetheworld.com >>

Världshandeln i siffror

Världs­handeln växer snabbt och fler länder integreras i världs­handels­systemet. I den årliga rapporten från Kommers­kollegium om handels­klimatet i världen presenteras bra siffror och statistik över världs­handeln, tullnivåer och handels­konflikter i världen. Årets rapport går också igenom en del av världs­handelns utmaningar framöver.
Läs rapporten >>

Östutvidgningen skapar protektionism

Östutvidgningen riskerar att göra EU mer protektionistiskt. Det visar Håkan Nordström i en ny intressant rapport från Kommerskollegium. De starka frihandelsländerna, som Estland och Lettland är mycket små, medan röststarka stater som Polen, Ungern och Slovakien har mer protektionistiska intressen. Till detta kommer den oreformerade jordbrukspolitiken som har gjort nya tillväxtländer till bidragsklienter, samt en generell ekonomisk omställning i öst och väst som kan leda till reformtrötthet.

"De krafter som vill se ett öppet Europa kommer med all sannolikhet att få kämpa i motvind de närmaste åren.", avslutar Nordström.


Läs rapporten (pdf) >>

Doharundan åter igång

DohaI sista minuten, och till mångas förvåning lyckades de 147 WTO-länderna i helgen åter få liv i den Doharunda som såg ut att gå om intet efter förra årets misslyckande i Cancún. Nu har länderna enats om ett tydligt ramverk för de fortsatta förhandlingarna och flyttat fram slutdatumet till slutet av nästa år (även om många tror att det kommer ta betydligt längre tid).
Läs mer -> >>

Svenska socialdemokrater bäst på frihandel i EU

En ny studie av hur Europaparlamentariker har röstat i parlamentet visar att Sverige har de mest frihandelsvänliga ledamöterna.
Och bland de svenska parlamentarikerna tillhör de flesta frihandlarna socialdemokraterna. Franska ledamöter är parlamentets mest protektionistiska representanter och en jämförelse mellan partigrupperna visar att den gröna gruppen (Verts/ALE) är mest protektionistisk.

Läs rapporten >>

CAP kan avvecklas på tre år

Många tror att det är omöjligt att avveckla EU:s jordbruksprotektionism. Det är det inte alls, visar riksdagsledamoten Mauricio Rojas i en rapport för folkpartiet. På tre år kan tullarna och subventionerna vara borta, samtidigt som bönderna får övergångsstöd. Förslaget är det hittills radikalaste inom svensk partipolitik, och har redan mött hård kritik från den svenska bonderörelsen.

Läs pressmeddelandet>>

Läs rapporten (pdf)>>

Läs Kurt Wickmans CAP-rapport (pdf)>>


Outsourcing - frihandel för tjänster

Rädslan för outsourcing av tjänstejobb till Indien har blivit en stor debatt i USA. Men i grund och botten handlar det om samma arbetsdelning som frihandeln - vi tjänar på att köpa varor och tjänster där de produceras effektivast. Enda skillnaden är att det vi köper nu kommer via bredband och inte via bananbåtar. Konsultbolaget McKinsey har i en studie visat att en dollar som outsourcas till Indien ger tillbaka ca 1,12-1,14 dollar till den amerikanska ekonomin. Här kan man läsa mer:

The Economist: The new jobs migration>>

Brink Lindsey: Job losses and trade – A reality check>>

Daniel Griswold: Why we have nothing to fear from foreign outsourcing>>

McKinsey: Offshoring: Is it a win-win game?>>


Bilateralt - bra eller dåligt?

Efter kollapsen i WTO-förhandlingarna har allt fler länder engagerat sig för att driva fram bilaterala handelsavtal. Det kan vara ett sätt att öka frihandeln när det inte är politiskt möjligt på en global nivå, men det bidrar också till minskad transparens och till diskriminering av länder som står utanför. Läs två motsatta uppfattningar som båda kommer från principiella frihandelsperspektiv.

Contra: Jagdish Bhagwati & Arvind Panagariya>>

Pro: Dan Griswold>>


WTO i fara

WTO:s toppmöte i mexikanska Cancún 10-14 september kollapsade på frågan om jordbruksliberalisering. Positionerna är låsta och hela Doharundan är i fara. USA och andra länder signalerar nu ett större intresse för bilaterala handelsavtal. Vilka är problemen i rundan och vilka är de stora utmaningarna för WTO och det multilaterala världshandelssystemet?


Fredrik Erixon analyserar rundan>>

Johan Norberg kommenterar haveriet >>

WTO-chefens reaktion>>

Frågor och svar om frihandel

Vilka är fördelarna med frihandel och vilka är nackdelarna? Är de ostasiatiska mirakelekonomierna ett argument för eller emot frihandel? Hur kan man förklara att den globala tillväxten var högre 1960-80 än 1980-2000 om globalisering är bra för tillväxten? Vad är WTO, GATS och TRIPS? Frihandel.nu besvarar de mest aktuella och omdebatterade frågorna om frihandel och globalisering.
Läs mer >>

Avskaffa CAP!

EU:s jordbrukspolitik, CAP, förstör för u-länderna och berövar Europa valfrihet och resurser. Nu hotar den dessutom att försvåra integrationen av nya medlemsländer i EU. Alla med insikt i CAP vet att systemet är ohållbart och bör förändras. Men hur? I en ny rapport på engelska visar ekonomen Kurt Wickman hur CAP på kort tid kan avvecklas.
Läs rapporten >>

Vad styr handelspolitiken?

Tomas Larsson - Handelspolitisk NedrustningPolitikers beslut om handel och tullar styrs inte alltid av rationalitet, utan ofta av särintressen och förutfattade meningar. I den nya boken Handelspolitisk nedrustning : statsmannakonst i frihandelns historia beskriver Tomas Larsson den dolda verkligheten bakom handelspolitiken, och de vägar som finns till friare handel.
Läs mer >>
Läs boken online >>

Vad händer med WTO?

I Timbro-rapporten ”Whither the World Trading System?”, skärskådar professor Razeen Sally möjligheter och risker i handelspolitiken. Sally menar att risken är stor att WTO utvecklas till ett litet FN – en ineffektiv institution med för många frågor på agendan. Det är en av orsakerna till att Doha-rundan kanske rinner ut i sanden.
Läs rapporten >>

Partierna om frihandeln

Vad anser riksdagspartierna om frihandeln? Svensk Handel har undersökt partiernas program och agerande i riksdagen. Det visar sig att det finns två tydliga frihandelspartier, men bara ett som uttryckligen är mot frihandel. På det stora är partierna överraskande nog mer globaliseringsvänliga i praktiken än i retoriken.
Läs mer >>

Köp osvenskt – för miljöns skull!

Många tror att handel innebär miljöförstöring pga långa transporter. Men om man studerar de samlade miljökonsekvenserna av jordbrukshandel pekar det mesta på att långväga import är bättre för miljön än lokal, europeisk produktion. Alejandro Coronel kartlägger frågan.
Läs mer >>

Poängen med multisar

I globaliseringsdebatten utmålas ofta multinationella företag som giriga bovar som kontrollerar globaliseringen. Men faktum är att världen gynnas av multinationella företag, och att de ger konsumenter ökad valfrihet. I en ny rapport gör Tomas Larsson upp med vanföreställningar om storföretagens makt, storlek och destruktivitet.
Läs rapporten >>

Demonstrationer mot tullar

USA:s ståltullar, och EU:s beslut att besvara dem strafftullar och tullar mot andra stålproducerande länder har väckt missnöje bland frihandelsvänner. Både amerikanska ambassaden och EU-kommissionen har den senaste tiden fått möta demonstrationer mot tullarna. Den liberale debattören Mattias Svensson har lett manifestationerna, iförd Stålmannendräkt för att illustrera att stål, och alla andra varor, behöver frihet.
Läs mer och se bilder >>

Ståltullens vinnare och förlorare

USA:s president Bush har svikit sin frihandelsvänliga retorik genom att införa tullar mot stålimport på upp till 30 procent. Frihandel.nu granskar vilka som vinner och förlorar på dessa tullar. Slutsatsen är att ett smalt amerikanskt särintresse berikar sig på bl a andra amerikanska företag och konsumenter. Paradoxalt nog kommer EU-konsumenter tjäna på tullarna.
Läs mer >>

Ny frihandelsrunda!

Vid Doha-mötet lyckades WTO-delegaterna till sist komma överens om att inleda en ny, mångårig förhandling om ökad frihandel i världen. Ökad frihandel skulle kunna ta ca 300 miljoner människor ur fattigdom och öka världens välstånd med 3000 miljarder kronor, enligt Världsbanken.
Läs mer >>

Så bör WTO göra!

I en ny rapport föreslår Fredrik Erixon, Timbros chefekonom, en radikalt frihandelsvänlig agenda för WTO. WTO behöver förändras i grunden. Ett nytt avtal bör innehålla frihandel med jordbruksprodukter, ett utvidgat avtal om tjänstehandeln och ett avskaffande av TRIPS.
Läs mer >>

Till världskapitalismens försvar

Johan NorbergÄntligen finns det en bok som samlar argumenten för globalisering och frihandel. I den uppmärksammade Till världskapitalismens försvar berättar Johan Norberg om hur globaliseringen just nu skapar frihet och makt åt människor, främst i världens fattiga länder. Med mängder av fakta och tydliga exempel visar Norberg att globaliseringens kritiker har fel på punkt efter punkt.
Läs mer >>

Bara taiwaneser frihandelsvänligare

En ny undersökning från Temo för Svenskt Näringslivs räkning bekräftar att svenskar är starka globaliseringsanhängare. Nära 70 procent är positiva till frihandeln, vilket visar sig vara unikt i en internationell jämförelse. Bara taiwaneser är mer frihandelsvänliga.

Läs Undersökningen>>
Läs Svenskt Näringslivs kommentar >>

Skrota CAP!

EU:s jordbrukspolitik förstör för tredje världen, och tvingar oss att betala dubbelt för vår mat. Fil dr Kurt Wickman har utarbetat ett förslag till avveckling. Tullar och exportsubventioner avvecklas omedelbart, medan subventionerna fasas ut under en femårsperiod.
Läs rapporten >>

Argument mot Tobinskatt

Argument mot TobinskattenEn beskattning av valutahandeln är ingen god idé. En sådan skatt skulle föra med sig många oönskade bieffekter och skada den nyttiga finansmarknaden, men skulle inte bidra till att förhindra finansiella kriser och spekulativa attacker mot valutor.

Det menar Klas Eklund, chefekonom på SEB. I den nya skriften ”Tobinskatten: Ett medel söker sitt mål” beskriver han pedagogiskt finansmarknadernas funktion och för fram tunga argumenten mot Tobinskatten.
Läs skriften här >>

Därför har Attac fel

Frihandel.nu går igenom Attacs viktigaste punkter, och belyser hur de olika kraven, t ex tullar, Tobinskatt och förbud mot pensionsfonder, alla står i den ekonomiska nationalismens tjänst. Om Attac fick som de ville skulle resultatet bli minskad öppenhet och mindre internationellt utbyte.
Läs mer >>

Den globala ojämlikheten minskar

I globaliseringsdebatten upprepas ofta påståendet att ojämlikheten ökar världen över. Det är inte sant, visar en bred studie från tre forskare vid Norges Utrikespolitiska Institut. Inkomstskillnaderna mellan världens länder har minskat kontinuerligt sedan slutet av 1960-talet, och snabbast har det gått mellan 1993-98, då globaliseringen har skjutit fart på allvar.
Läs mer >>

Vilka är globaliseringsmotståndarna?

"GATTzilla", motståndarnas bild av frihandeln.Vilka är globaliseringskritikerna, varför demonstrerar de mot WTO och vad kommer deras protester att leda till? På Svensk Handels uppdrag har Paula Werenfels Röttorp och Johan Norberg kartlagt proteströrelserna i rapporten ”Från Lutherhjälpen till skyltfönsterkrossare - en kartläggning av frihandelsmotståndet”.

I en efterskrift till den nya upplagan tas den senaste tidens utveckling upp, bl a om Attacs framtid i Sverige. En av slutsatserna är att den lösliga alliansen mot frihandel - bestående av fack, folkrörelser, vänstergrupper och våldsverkare - nu håller på att lösas upp.
Läs rapporten >>

Svensk opinion om frihandel

FrihandelsovännerDemonstrationerna mot globaliseringen fortsätter. Men har de något stöd i opinionen? Svensk Handel har låtit genomföra en opinionsundersökning där svenskar tillfrågas om sin inställning till frihandel och protektionism. Svaren visar att frihandeln har ett unikt starkt stöd bland det svenska folket. Sju av tio svenskar menar att frihandel gynnar både Sverige och det land vi handlar med. Sex av tio tycker att globaliseringen på det stora hela är bra.

Paula Werenfels Röttorp och Johan Norberg presenterar gallupen i rapporten ”Har frihandelsovännerna något stöd?”. Sammantaget pekar resultatet på att motståndet mot globaliseringen inte är någon gräsrotsrörelse i Sverige, snarare ett elitprojekt.
Läs hela rapporten här >>

Globaliseringsmotståndarna

"Gatzilla", globaliseringsmotståndarnas bild av WTO.Frihandelsmotståndet uppmärksammas allt mer, inte minst efter omfattande demonstrationer mot WTO-mötet i Seattle i slutet av förra året. Denna "Battle of Seattle" har kallats ett "coming-out-party" för det nya frihandelsmotståndet. Frågan är aktuell bl a för att en av de motståndsgrupperna, Attac, håller på att etableras i Sverige.

I en rapport för Svensk Handel har redaktörerna för frihandel.nu, Johan Norberg och Paula Werenfels Röttorp, granskat demonstranterna, vad de vill och varför protesterna kommer just nu. I rapporten "Från Lutherhjälpen till skyltfönsterkrossare - en kartläggning av frihandelsmotståndet" konstaterar de att handelsovännerna är en brokig samling med vitt skilda åsikter.
Här finns hela rapporten i PDF-format >>

Reaktionen mot globaliseringen

JordenDet senaste året har en reaktion mot globaliseringen gjort sig gällande. Starka särintressen bland fack och företag får hjälp att blockera frihandelsreformer av en ohelig allians mellan miljö- och vänstergrupper och en nationalistisk höger.

Men tveklöst har världen enorma vinster att göra på frihandel, välstånd, arbetstillfällen och demokratisering. Det gäller särskilt de fattigaste länderna. Frihandel.nu ger dig fakta och nyheter om den internationella handeln, och besvarar de vanligaste invändningarna mot öppnare gränser - att det leder till miljöförstöring, dåliga sociala förhållanden eller arbetslöshet.
Frågor och svar om frihandel >>

Frihandelspionjären Bastiat

Frédéric BastiatTidernas kanske skickligaste frihandelsförespråkare var den franske 1800-talsekonomen Frédéric Bastiat. Schumpeter talade om honom som "den mest briljante ekonomiske journalist som någonsin levt", och hans pedagogiska och humoristiska skrifter har påverkat framstående politiker, t ex den svenske 1800-talsfinansministern Gripenstedt, och den amerikanske presidenten Ronald Reagan.

Nu finns det för första gången ett urval av Bastiats allra bästa texter översatt till svenska, utgiven av Timbro. Köp boken, läs om Bastiats dramatiska liv och kontroversiella idéer, och läs några av Bastiats egna essäer här på frihandel.nu
Frihandelspionjären Frédéric Bastiat >>

Doharundan har kollapsat

WTO-chefen har nu deklarerat att alla förhandlingar inom ramen för Doharundan nu avbryts. Det är för stora skillnader mellan ländernas förhandlingsposition och det finns inga utsikter för förbättringar. Det finns heller ingen ny tidsplan för när förhandlingarna ska återupptas. Doharundan har med andra ord kollapsat och det kommer inte att hända något med den förrän tidigast efter att USA:s nästa president tillträtt i januari 2009.

WTO-chefen Pascal Lamy deklarerar Doharundans kollaps
Financial Times om Doharundans kollaps
Kommerskollegium kommenterar kollapsenEn site från Timbro.

 
 
 
”Nej till svälttullar!”
-Socialdemokratiska Arbetarepartiet, 1889

 

 
 

EU tvekar om frihandeln

Det första tre månaderna av detta år har inte levererat särskilt många goda nyheter för frihandelsvänner i EU. EU fortsätter att anlägga ett mycket ambivalent perspektiv på ökad frihandel och den ambivalensen leder till att Europa tycks gå i protektionistisk riktning.

I WTO-förhandlingarna fortsätter EU att utgöra en bromskloss i förhandlingarna på grund av dess konsekventa vägran att över huvud taget överväga att liberalisera jordbrukspolitiken utöver de reformer som redan beslutats. Under februari och mars har nya försök gjorts att komma framåt i WTO-förhandlingarna, men framgångarna har inte infunnit sig. Om inget radikalt – och oväntat – händer i EU:s position före utgången av april är det risk för att rundan måste avslutas med ett mycket magert resultat. Det skulle sannolikt innebära en kris för WTO som institution.

EU-parlamentet har också röstat om ett nytt förslag till ett direktiv för en inre marknad för tjänster i EU – och det förslaget är en klar urvattning av det ursprungliga förslaget. Det är till och med så urvattnat att länder nu bör överväga om de ska stödja detta förslag när rådet snart behandlar ärendet. Ursprungslandsprincipen är bortplockad och de extensiva handelsskydd som är inkorporerat i förslaget kommer effektivt att bromsa mycket nödvändig handel i EU.

EU är också på väg att införa nya skyddsåtgärder mot export av skor från Kina. Förra sommaren tvingades Kina att införa frivilliga exportbegränsningar av en del textilprodukter och nu vill EU alltså gå vidare med att stoppa billiga varor från Kina att komma EU:s konsumenter till godo. Med stundtals rent påhittade argument vill EU-kommissionen få oss att tro att EU överlag inte gagnas av den öppna och fria konkurrensen med Kina.

Sanningen är förstås den motsatta – EU:s konsumenter skulle må bra av fortsatt öppenhet med Kina och tydliga frihandelsreformer i EU.

Tidigare kommentarer