Doharundan nära kollaps
2006-07-24 13:35

85 exempel på protektionism
2006-07-24 13:32

US Congress vs. Dubai Port's
2006-03-19 23:05

Tidigare nyheter

 

 
 
Om frihandel.nu

Frågor och svar om frihandeln

Globaliserings­motståndet

WTO och global frihandel

Argument för frihandel

Frihandelns historia

Rapporter och litteratur

Liten handelsordlista

Länkar

Första sidan 
 
Skriv i din e-postadress om du vill ha information om när Frihandel.nu uppdateras

 

”Världshandel betyder världsfred. World Trade Center i New York hade ett större syfte än att bara erbjuda lokaler. World Trade Center är en levande symbol för människans engagemang för freden … World Trade Center representerar tron på mänskligheten, individens värdighet, vår tro på samarbete mellan människor, och genom samarbetet, möjligheten att uppnå storhet."

- Minoru Yamasaki, World Trade Centers chefarkitekt

 

2001-11-14

KLART FÖR DOHA-RUNDA!

På onsdagen, efter en dags förlängning, kom WTO-delegaterna i Doha överens om att inleda en ny förhandlingsrunda om världshandeln. Under flera års tid kommer de 145 medlemsländerna alltså att förhandla om fler frihandelsreformer. Detta var resultatet av att flera länder givit avkall på sina hjärtefrågor. USA, Japan och Schweiz har accepterat en kompromiss om TRIPS, som innebär att fattiga länder själva får tillverka patenterade mediciner för att undvika hot mot folkhälsan. USA går med på en rejäl översyn över anti-dumpingspolitiken, och EU, Norge, Japan och Sydkorea har gått med på att på sikt avskaffa sina exportsubventioner till jordbruket. I-länderna har tydligare sagt att de ska hålla sina löften att avskaffa textilkvoterna fram till år 2005.

In i det längsta blockerade EU, och särskilt Frankrike, uppgörelsen genom att vägra en skrivning om att exportsubventionerna ska fasas ut. Under natten till onsdagen lyckades EU tvinga till sig en rad eftergifter från u-länderna för att slippa förlora ansiktet. Orden i utkastet till uppgörelse om att exportsubventionerna ska fasas ut kompletterades med det mindre förpliktande "utan att föregå förhandlingarnas resultat". Dessutom har EU tvingat till sig förhandlingar om miljöfrågor i samband med handel, samt om antitrustpolitik och investeringsvillkor i fattiga länder. Förhandlingar om detta lär emellertid dröja två år.

Indien och andra u-länder har betraktat miljövillkor som en form av protektionism, och var därför skeptiska in i det sista. Det gäller också t ex frågan om textilhandel, där de rika länderna inte har velat öppna sina marknader. Men till slut accepterade Indien överenskommelsen, bl a efter att det sagts att en kommitté ska titta närmare på textilhandeln.

De sex dagarnas förhandlingar avslutas alltså med startskottet för en flerårig "Doha-runda", och med att Kina och Taiwan blivit klara för medlemskap i organisationen. Detta betraktas som en stor prestigevinst för WTO, som annars hade riskerat att bli irrelevant efter misslyckandet i Seattle för två år sedan. Det hade dessutom varit snöpligt för världens ledare som har ägnat två månader åt att tala om internationellt samarbete, om de inte hade kommit överens om någonting.

Den stora vinnaren är emellertid vanliga människor både i u- och i-länder, även om större frihandelsvilja från särskilt EU:s sida hade varit önskvärd. Om förhandlingarna leder till nya frihandelsreformer leder det till större friheter för människor att handla över gränserna. Enligt Världsbanken kan det till att världens välstånd ökar med 2,8 biljoner dollar fram till 2015. Det innebär enorma möjligheter att komma till rätta med fattigdomsproblem och skapa utveckling i tredje världen. Antalet fattiga i världen skulle under den tiden kunna minska med 300 miljoner människor.

Rapport från AP

Bilder från Doha-mötet

Ministerdeklarationen

TRIPS-kompromissen

Tillämpningsfrågor

Världsbanken om världshandeln

Kina på väg mot WTO