counter on tumblr

Hemsidans information och länkar uppdateras inte längre. Välkommen att använda sidan som arkiv.

Frihandel.nu var ett forum för information och argumentation för den fria handelns betydelse för mänsklig frihet och ekonomiskt välstånd. Redaktör var Fredrik Erixon.
Sidan producerades av Timbro.Stäng
 
 
 

Doharundan nära kollaps
2006-07-24 13:35

85 exempel på protektionism
2006-07-24 13:32

US Congress vs. Dubai Port's
2006-03-19 23:05

Tidigare nyheter

 

 
 
Om frihandel.nu

Frågor och svar om frihandeln

Globaliserings­motståndet

WTO och global frihandel

Argument för frihandel

Frihandelns historia

Rapporter och litteratur

Liten handelsordlista

Länkar

Första sidan 
 
Skriv i din e-postadress om du vill ha information om när Frihandel.nu uppdateras

 

”Världshandel betyder världsfred. World Trade Center i New York hade ett större syfte än att bara erbjuda lokaler. World Trade Center är en levande symbol för människans engagemang för freden … World Trade Center representerar tron på mänskligheten, individens värdighet, vår tro på samarbete mellan människor, och genom samarbetet, möjligheten att uppnå storhet."

- Minoru Yamasaki, World Trade Centers chefarkitekt

 

Rapporter och litteratur om frihandeln

Litteratur On-Line

Tobinskatten: Ett medel söker sitt mål
av Klas Eklund
Detta är en pedagogisk beskrivning av finansmarknaden och problemen med en sk Tobinskatt. En beskattning av valutahandeln skulle föra med sig många oönskade bieffekter och skada den nyttiga finansmarknaden, men skulle inte bidra till att förhindra finansiella kriser och spekulativa attacker mot valutor.
Läs här >>

Historien om handeln
av Anders Johnson
Handelns historia sträcker sig från Jerikos marknad till dagens Internethandel. "Historien om handeln" är en lättillgänglig introduktion till den internationella handeln - från sjöfarare till nätsurfare - och dess betydelse för frihet och välstånd, utgiven av Svensk Handel.
Läs här >>

Valser om arbetets slut
av Mauricio Rojas
Det sägs ofta att konkurrens från låglöneländer innebär att allt fler arbetstillfällen försvinner i Västvärlden och att lönerna rasar. Mauricio Rojas visar med lätt tillgänglig statistik att denna farhåga är felaktig, i öppna och marknadsinriktade Västekonomier har antalet välbetalda arbetstillfällen ökat snabbt.
Läs här >>

Creole love call
av Carl Rudbeck
I globaliseringsdebatten hävdar många att rivandet av gränser leder till en utslätad och ytlig McDonald’s-kultur. Carl Rudbeck menar att farhågorna är ogrundade. Tvärtom kan kulturen bli en av vinnarna i den globala världen. Det smala hittar fler köpare, minoritetskulturerna kan blomstra, och kreolisering och blandning kan ge en livaktigare kultur.
Läs här >>

Handelspolitisk nedrustning
av Tomas Larsson
Politikers beslut om handel och tullar styrs inte alltid av rationalitet, utan ofta av särintressen och förutfattade meningar. I denna bok beskriver Tomas Larsson den dolda verkligheten bakom handelspolitiken, och de vägar som finns till friare handel.
Läs här >>

Poängen med multisar
I globaliseringsdebatten utmålas ofta multinationella företag som giriga bovar som kontrollerar globaliseringen. Men faktum är att världen gynnas av multinationella företag, och att de ger konsumenter ökad valfrihet. I en rapport gör Tomas Larsson upp med vanföreställningar om storföretagens makt, storlek och destruktivitet.
Läs här >>

Freedom to Trade
“Freedom to Trade : Refuting the New Protectionism”, är en samling essäer som med ekonomiska och moraliska argument bemöter protektionismens idéer och erfarenheter, från amerikanska Cato Institute.
Läs här >>

Från Lutherhjälpen till skyltfönsterkrossare - en kartläggning av frihandelsmotståndet
av Paula Werenfels Röttorp och Johan Norberg
Vilka är globaliseringskritikerna och varför demonstrerar de mot WTO? Detta är en kartläggning av proteströrelser som Global Trade Watch, AFL-CIO, Attac, m fl, av bakgrunden till deras engagemang med spekulationer om framtiden för dem.
Läs här >>

Den globala ojämlikheten minskar
I globaliseringsdebatten upprepas ofta påståendet att ojämlikheten ökar världen över. Det är inte sant, visar en bred studie från tre forskare vid Norges Utrikespolitiska Institut. Inkomstskillnaderna mellan världens länder har minskat kontinuerligt sedan slutet av 1960-talet, och snabbast har det gått mellan 1993-98, då globaliseringen har skjutit fart på allvar.
Läs här >>

Bara taiwaneser frihandelsvänligare
En undersökning från Temo för Svenskt Näringslivs räkning bekräftar att svenskar är starka globaliseringsanhängare. Nära 70 procent är positiva till frihandeln, vilket visar sig vara unikt i en internationell jämförelse. Bara taiwaneser är mer frihandelsvänliga.
Läs här >>


Rapporter

David Dollar och Aart Kraay: Growth Is Good for the Poor (Economic Growth Research, Världsbanken)
En empirisk undersökning av sambandet mellan tillväxt och utveckling i 80 länder under 40 år. Forskarnas slutsats är att tillväxt gynnar alla grupper i lika hög grad. När ett lands välstånd fördubblas, fördubblas genomsnittligt standarden för både rika och fattiga i det landet. Eftersom handel ökar tillväxten gynnar det fattiga så väl som rika.
Läs här >>

David Dollar & Art Kraay: Trade, Growth and Poverty (Världsbanken)
En studie i hur det har gått för u-länder som har globaliserats jämfört med dem som inte har globaliserats. En slutsats är att de globaliserade hade en tillväxt under 90-talet på 5 procent, samtidigt som de icke-globaliserade blev fattigare.
Läs här >>

Joseph Francois, Hans-Hinrich Glismann, Dean Spinanger: The Cost of EU trade protection in textiles and clothing (Svenska UD)
Rapporten beställdes av den svenske handelsministern Leif Pagrotsky för att visa vad tullar kostar den europeiska ekonomin. I rapporten framgår bland annat att om EU:s importkvoter på textil hade avskaffats 1997 hade EU gjort en årlig vinst på ca 210 miljarder kronor.
Läs här >>

Indur M Goklany: The Globalization of Human Wellbeing (Cato Institute)
En rapport som granskar officiella välfärdsindikatorer, som t ex medellivslängd, spädbarnsdödlighet, barnarbete, och konstaterar att eran av globalisering har inneburit en utjämning i global välfärd.
Läs här >>

Daniel T Griswold: America’s Economic Stake in Open Trade (WTO Report Card I, Center for Trade Policy Studies)
En granskning av påståendet att WTO, NAFTA och frihandeln har gjort amerikanerna fattigare. Tvärtom visar dessa fakta att den höga graden av frihandel har varit central för den rekordlånga amerikanska högkonjunkturen. Den visar att både låg- och höginkomsttagare har tjänat, och att rekordmånga jobb skapats (80 % med lön över medianlönen sedan 1993).
Läs här >>

Daniel T Griswold: “Trade, labor and the environment : How blue and green sanctions threaten higher standards” (Center for Trade Policy Studies)
En förklaring av varför kravet på social- och miljöklausuler i handelsavtal är destruktiva. De innebär i praktiken att vi vägrar att handla med länder om de är fattiga, och då blir de aldrig tillräckligt rika för att hantering sociala problem och miljöförstöring.
Läs här >>

Helena Johansson och Ingrid Sidenvall: ”Internationell handel – även för jordbruket?” (SLI)
En omfattande rapport från Livsmedelsekonomiska institutet, som argumenterar för liberaliseringar och bemöter argumenten mot frihandel på jordbruksområdet.
Läs här >>

Jonas Johansson: ”Demokrati och globalisering : finns det ett samband?” (Svenskt Näringsliv)
Vissa hävdar att globaliseringen är ett hot mot demokratin. Men genom att gå igenom teori och empiri visar statsvetaren Johansson att sambandet är det motsatta, det finns ett starkt samband mellan demokrati och globalisering.
Läs här >>

Aaron Lukas: Globalization and Developing Countries (WTO Report Card III, Center for Trade Policy Studies)
En sammanfattning av studier och empiri om hur den tredje världen påverkas av frihandel. Med empiri och argument som pekar på att ju mer u-länderna öppnar sig för handel, desto bättre utvecklas de ekonomiskt.
Läs här >>

Håkan Nordström: Trade and Environment(WTO)
Rapporten behandlar samspelet mellan handel och miljö. Författaren menar att handel kombinerad med en bra miljöpolitik där enskilda aktörer inte kan flytta över sina egna kostnader på andra går hand i hand med miljömedvetenhet och god livsmiljö. Ökat välstånd möjliggör ökat ansvarstagande för miljön.
Läs här >>

Razeen Sally: ”Whither the World Trading System?” (Timbro)
En av världens ledande handelsekonomer granskar möjligheter och risker i handelspolitiken. Sally menar att risken är stor att WTO utvecklas till ett litet FN – en ineffektiv institution med för många frågor på agendan.
Läs här >>

Kurt Wickman: Whither the European agricultural policy? (Timbro)
EU:s jordbrukspolitik, CAP, förstör för u-länderna och berövar Europa valfrihet och resurser. Nu hotar den dessutom att försvåra integrationen av nya medlemsländer i EU. Alla med insikt i CAP vet att systemet är ohållbart och bör förändras. Men hur? Här är ett förslag om hur CAP på kort tid kan avvecklas.
Läs här >>

L. Alan Winters och Dan Ben-David: Trade, Income Disparity and Poverty (WTO)
Rapporten visar att frihandel leder till bättre resursutnyttjande och ekonomisk tillväxt, vilket minskar fattigdom. Som visas i rapporten utmärks de länder som håller på att ta sig ur fattigdomen just av flitig handel med andra länder.
Läs här >>


Artiklar

Intervju med Jagdish Bhagwati
Världens ledande frihandelsekonom intervjuas om protesterna mot globaliseringen.

Adam Chacksfield: “Why We Should Concentrate on Free Trade and Stop Worrying About the Balance of Payments”
Pedagogisk introduktion till frihandelns ekonomiska teori.

Tyler Cowen: “French Kiss-Off”
Hur protektionismen har saboterat fransk film.

Fredrik Erixon om Deepak Lal
En av världens ledande utvecklingsekonomer porträtteras.

Financial Times: “Counter-capitalism”
En artikelserie om anti-globaliseringsrörelsen.

Jonah Goldberg: ”Till försvar för McDonald’s”
Försvar för globaliseringskritikernas favorithatobjekt.

Mikael Gripenstedt: ”Kyrkans korståg mot frihandeln”
Granskning av den svenska kyrkans frihandelsfientliga agenda.

Anders Johnson: “Den förtalade handelsmannen”
Varför handeln hatas, men är nödvändig.

Paul Krugman: ”In Praise of Cheap Labor”
Varför dåliga jobb är bättre än inga jobb.

Erik Lakomaa: ”Mer än en logo”
Om varför varumärken är det bästa konsumentskyddet.

Brink Lindsey: ”The Decline and Fall of the First Global Economy”
Hur globaliseringen en gång vändes i sin motsats genom nationalism och protectionism.

Johan Norberg: ”Nafta-triumfen”
Kritiken mot nordamerikanska frihandelsavtalet Nafta bemöts.

Murray Rothbard: ”Protectionism and the Destruction of Prosperity”
Lätttillgänglig introduktion till frihandelns teori.

Robert A Sirico: ”Free Trade and Human Rights: The Moral Case for Engagement”
Amerikansk pastor om varför handel med diktaturer är det bästa medlet för demokratisering.


Recensioner

Zygmunt Bauman och Ulrich Beck

Lasse Berg & Stig T Karlsson: ”I Asiens tid : Indien, Japan, Kina 1966–1999”

Jagdish Bhagwati: “The Wind of the hundred days”.

Jagdish Bhagwati: “A stream of windows : unsettling reflections on trade, immigration, and democracy”

Patrick J. Buchanan: “The Great Betrayal”

Jennie Dielemans & Fredrik Quistbergh: ”Motstånd”

Foreign Policys globaliseringsindex.

John Gray: “False Dawn : The Delusions of Global Capitalism”

William Greider: “One World, Ready or Not”

Michael Hardt & Antonio Negri: “Empire”

Kenneth Hermele: ”Det globala kasinot”

Douglas A. Irwin: ”Against the Tide : An Intellectual History of Free Trade”

Naomi Klein: “No Logo”

John Micklethwait & Adrian Wooldridge: “A Future Perfect”

Le Monde Diplomatique

Subcomandante Marcos

Clare Short: “Eliminating world poverty - making globalisation work for the poor”

George Soros: “The crisis of global capitalism”

George Soros: “On Globalization”

Joseph Stiglitz: “Globalization and Its Discontents”

Håkan Thörn: ”Globaliseringens dimensioner”


Litteraturtips

Per Altenberg & Peter Kleen: "Globalisering under attack"", 2001
En saklig och nyanserad skrift fylld av statistik och fakta i globaliseringsdebattens brännade frågor, om storföretag, investeringar, frihandel och fria kapitalmarknader.

Frédéric Bastiat: "Det man ser och det man inte ser", 1999
Tidernas skickligaste frihandelsförespråkare i en rad essäer som förklarar den fria marknadsekonomin och hur politiska ingrepp misslyckas. Med stor humor och enkla exempel avslöjar Bastiat protektionisternas teorier.

Jagdish Bhagwati: ”Till frihandelns försvar”, 2001
Världens ledande handelsekonom ger en översikt över handelsteorins utveckling under efterkrigstiden.

Jagdish Bhagwati: ”Protektionismen”, 1989
En granskning av de intressen och ideologier som står bakom protektionismen.

Tyler Cowen: “Creative Destruction – How Globalization Is Changing the World's Cultures”, 2002
Förklaring av hur globaliseringen skapar en större kulturell mångfald och en mer dynamisk kultur.

The Economist: "Fakta och myter om globaliseringen", 1998
En lättillgänglig och faktaspäckad genomgång av hur internationalisering och ökad handel har kunnat växa fram under efterkrigstiden, och vad detta har inneburit för ekonomier och människor. Ursprungligen en artikelserie i The Economist.

Thomas L Friedman: “Lexus and the Olive Tree”, 1999
I denna bestseller ger Thomas Friedman från New York Times en journalistisk beskrivning av globaliseringens för- och nackdelar.

Carl B Hamilton m fl: "Bekämpa fattigdom och ofrihet : en liberal stridsskrift för globalisering", 2001
En arbetsgrupp inom folkpartiet har tagit fram denna lättillgängliga och korta introduktion till fördelarna med globalisering och det destruktiva i Attacs program. Med praktiska förslag på vad man kan göra åt världsproblemen.

Douglas A Irwin: “Free Trade Under Fire”, 2002
En granskning och kritik av protektionistiska myter och idéer.

Douglas A Irwin: “Against the Tide: An Intellectual History of Free Trade”, 1996
Idéhistorisk beskrivning av frihandelns idé genom tiderna.

Tomas Larsson: "Världens klassresa", 1999
Ett mycket läsvärt reportage om globaliseringen med nedslag i Asien, Europa och Brasilien. Larsson visar rent konkret att de u-länder som satsar på öppenhet och frihandel börjar utvecklas, och att det värsta som kan drabba ett land är "isoleringsfällan", där protektionism och inåtvändhet skapar fattigdom och klyftor.

Philippe Legrain: “Open World: The Truth About Globalisation”, 2002
Ett medryckande försvar av hur globaliseringen skapar en bättre värld.

Brink Lindsey: “Against the Dead Hand: The Uncertain Struggle for Global Capitalism”, 2002
Djuplodande och fascinerande beskrivning av den globala kapitalismens ställning, och hur långt vi har kvar innan vi har en liberal värld med frihandel.

John Micklethwait & Adrian Wooldridge: ”Global – Reportage från en värld i förändring”, 2001
Två Economist-journalister ger sig ut i världen och undersöker globaliseringens effekter på gott och ont – från São Paolos kåkstäder till styrelserummen på General Electric.

Mike Moore: ”A World Without Walls: Freedom, Development, Free Trade and Global Governance”, 2003
Den tidigare WTO-chefen om frihandelns betydelse för utveckling och frihet.

Johan Norberg: "Till världskapitalismens försvar", 2001
Ett manifest för den globala kapitalismen, som visar hur globaliseringen just nu skapar frihet och makt åt människor, främst i världens fattiga länder. Med fakta och exempel bemöts kritikerna på punkt efter punkt.

Johan Norberg & America Vera-Zavala: ”Global rättvisa är möjlig”, 2001
En bok där två författare – en frihandelsvän från Timbro och en globaliseringskritiker från Attac skriver hälften var – om samma frågor: handel, globalisering och världsfattigdom.

Razeen Sally: “Classical Liberalism and International Economic Order”, 1998
Plädering för en öppen värld, som utgår från hur liberala tänkare från upplysningen till idag har betraktat internationella relationer.

Adam Smith: "Den osynliga handen", 1994
Den mest klassiska presentationen av den fria ekonomin och dess förtjänster, från 1776. Här formuleras för första gången på ett tydligt vis varför ett land har allt att vinna på att öppna sina gränser för varor från andra länder.

Gunnar Örn: "Nationalekonomi för noviser", 1997
En mycket pedagogisk genomgång av hur ekonomin och marknadens processer fungerar. Om den fria handeln inom ett land, och ett särskilt avsnitt om den fria handeln med andra länder och dess förtjänster.