counter on tumblr

Hemsidans information och länkar uppdateras inte längre. Välkommen att använda sidan som arkiv.

Frihandel.nu var ett forum för information och argumentation för den fria handelns betydelse för mänsklig frihet och ekonomiskt välstånd. Redaktör var Fredrik Erixon.
Sidan producerades av Timbro.Stäng
 
 
 

Doharundan nära kollaps
2006-07-24 13:35

85 exempel på protektionism
2006-07-24 13:32

US Congress vs. Dubai Port's
2006-03-19 23:05

Tidigare nyheter

 

 
 
Om frihandel.nu

Frågor och svar om frihandeln

Globaliserings­motståndet

WTO och global frihandel

Argument för frihandel

Frihandelns historia

Rapporter och litteratur

Liten handelsordlista

Länkar

Första sidan 
 
Skriv i din e-postadress om du vill ha information om när Frihandel.nu uppdateras

 

”Världshandel betyder världsfred. World Trade Center i New York hade ett större syfte än att bara erbjuda lokaler. World Trade Center är en levande symbol för människans engagemang för freden … World Trade Center representerar tron på mänskligheten, individens värdighet, vår tro på samarbete mellan människor, och genom samarbetet, möjligheten att uppnå storhet."

- Minoru Yamasaki, World Trade Centers chefarkitekt

 

Frihandelns historia

När frihandlarna vann Sverige

I en ny doktorsavhandling har historikern Patrick Jonsson studerat de politiska striderna om frihandel under 1800-talet och hur frihandlarna successivt vann över protektionisterna. Jonsson konstaterar att frihandlarnas seger inte enbart kan förklaras med framväxande näringar med frihandelsintresse, vilket tidigare varit en ofta använd förklaring, utan avgörande var också frihandlarnas förmåga att överföra ekonomins utveckling till politisk kommunikation.

Patrick Jonsson skriver om sin avhandling här >>

Diskussionen om globalisering och frihandel är inte på något vis ny. Handel har funnits sedan människan började samla och skapa, och det har alltid funnits de som har velat begränsa och kontrollera handeln. Argumenten för och emot frihandel är ofta desamma oavsett om de yttrades under 1800-talets svenska riksdagsdebatter eller i dagens debattspalter.

Här har vi samlat en rad introduktioner till handeln, och frihandelsdebatten genom tiderna – som också berättar mycket om vår egen tid.

Historien om handeln
En kort skrift från Svensk Handel, där Anders Johnson på ett lättillgängligt vis introducerar den internationella handeln – från sjöfarare till nätsurfare – och dess betydelse för frihet och välstånd.
Läs mer>>

Världens marknadsplatser genom historien
Carl Gezelius guidar oss genom den internationella handelns historia från fenicier och vikingar till EU och NAFTA, med tonvikt på 1900-talets lyckosamma försök att återupprätta det handelsutbyte som världskrigen lade i ruiner.
Läs mer >>

Manchesterliberalerna visade vägen
Manchesterliberalerna Cobden och Bright tvingade de brittiska politikerna att avskaffa spannmålstullen 1846, och lyckades därmed inleda den stora frihandelsvågen i hela Europa.
Läs mer >>

Frihandelspionjären Frédéric Bastiat
Den franske 1800-talsekonomen Bastiat var tidernas skickligaste frihandelsförespråkare, som pedagogiskt och humoristiskt visade det felaktiga i protektionismen, och inspirerade bl a Gripenstedt och Ronald Reagan.
Läs mer >>

Frihandelsföreningen i Gävle – föregångare från 1846
Patrick Jonsson berättar om de individer som startade en av världens första frihandelsföreningar och med opinionsbildning och företagande utmanade det genomprotektionistiska svenska systemet.
Läs mer >>

Gripenstedt – mannen som gav Sverige frihandel
Den liberale finansministern Gripenstedt var en skicklig taktiker och talare, och i mitten av 1800-talet lyckades han ansluta Sverige till frihandelslinjen.
Läs mer >>

Tullstriden – protektionisternas första motoffensiv
Daniel Braw beskriver den dramatiska striden mellan tullvänner och frihandlare i Sverige på 1880-talet, som avgjordes av en obetald skatteskuld, och lade grunden för Sveriges partiväsende och förändrade valrörelserna.
Läs mer >>