Doharundan nära kollaps
2006-07-24 13:35

85 exempel på protektionism
2006-07-24 13:32

US Congress vs. Dubai Port's
2006-03-19 23:05

Tidigare nyheter

 

 
 
Om frihandel.nu

Frågor och svar om frihandeln

Globaliserings­motståndet

WTO och global frihandel

Argument för frihandel

Frihandelns historia

Rapporter och litteratur

Liten handelsordlista

Länkar

Första sidan 
 
Skriv i din e-postadress om du vill ha information om när Frihandel.nu uppdateras

 

”Världshandel betyder världsfred. World Trade Center i New York hade ett större syfte än att bara erbjuda lokaler. World Trade Center är en levande symbol för människans engagemang för freden … World Trade Center representerar tron på mänskligheten, individens värdighet, vår tro på samarbete mellan människor, och genom samarbetet, möjligheten att uppnå storhet."

- Minoru Yamasaki, World Trade Centers chefarkitekt

 

Förhoppningar på förhandlingarna

Det är inte säkert att handelsförhandlingarna de närmaste åren innebär några stora genombrott för frihandeln. Starka särintressen och politiska krafter vill gärna blockera tullrivandet världen över. Men det finns i alla fall ambitioner, och det finns genomförbara delmål på vägen mot en verkligt fri handel och global värld. Den amerikanska tankesmedjan CATO Institute har i rapporten Seattle and Beyond : A WTO Agenda for the New Millennium, gjort en genomgång av sådana liberaliseringar som skulle kunna beslutas under WTO-förhandlingarna, om staterna bestämmer sig för att på allvar följa frihandelslinjen:
  • Begränsa förhandlingsrundan till tre år så att det blir några verkliga avgöranden och inte bara oändliga samtal. Bryt ut de delar där verkliga genombrott kan göras så att inte några knäckfrågor tillåts blockera hela rundan.
  • Börja betrakta jordbruksprodukter som andra varor, och tillämpa WTO:s anti-diskriminerande disciplin på dem. Sänk tullnivåerna på dem med hälften och de högsta tarifferna ännu mer, och uttala målet att all jordbruksprotektionism så småningom ska avskaffas. Avskaffa subventioner och exportbidrag till
  • Frigör handeln med tjänster. Ersätt dagens "positiva lista" där stater skriver på vilka områden de tillämpar frihandel med en "negativ lista" där de tar upp de områden där de INTE tillämpar frihandel, så att det betraktas som undantaget och inte regeln.
  • Avskaffa alla tullar på icke-jordbruksvaror som är lägre än 5 procent, och minska alla högre nivåer till 5 procent, och uttala målet att alla dessa tullar ska avskaffas. De rika nationerna bör bekräfta sitt tidigare avgivna löfte, som ännu ej börjat genomföras, om att avskaffa alla textil- och klädkvoter till år 2005. Avskaffa alla handelshinder mot informationsteknologi och betrakta cyberspace som tullfri zon. Där finns redan den frihandel som man strävar efter i annan handel, och då bör man slå vakt om den.
  • Reformera tvistlösningen. Om något land bryter mot WTO:s regler drabbas de av handelssanktioner. Det innebär att medlet bryter mot WTO:s mål att frigöra handeln, och det skadar även de länder som inför sanktionerna. I stället bör bestraffningen ersättas med krav på kompenserande tullsänkningar för ett land som bryter mot reglerna. Om nationen i längden inte lyder bör den förlora vissa rättigheter vid förhandlingarna.
  • Begränsa WTO:s accepterande av anti-dumpingåtgärder, så att man inte kan använda dem som ett sätt att återinföra protektionismen bakvägen. Var noggrannare och snävare i definitionen på dumping.
  • Det finns redan ett bra regelverk som skyddar intellektuell egendom och patent sedan Uruguayrundan, Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPs. Målet måste vara att låta denna utveckla sig och ge länderna tid att anpassa sig till reglerna. Innan detta har skett bör TRIPs inte inkluderas i förhandlingsrundan, vilket kan leda till bakslag för hela idén.
  • Försöket att införa en Multilateral Agreement on Investment (MAI) för att frigöra och skapa ett regelverk för investeringar över gränserna misslyckades häromåret pga interna motsättningar och en hård politisk motkampanj. Det finns ingen anledning att ta en hård och kanske ofruktbar strid för något liknande under Millennierundan. Det finns kanske heller inget stort behov av det då länderna själva, uni- eller bilateralt bestämmer att frigöra investeringarna i snabb takt just nu.
  • Avvisa försöken att begränsa handeln med hjälp av miljö- och arbetsrestriktioner. Använd i stället friare handel som ett medel för att skapa större välstånd, vilket uppmuntrar till högre standard, använd i stället multilaterala avtal om miljön och låt ILO (International Labor Organization) ta hand om arbetsmiljöstandarder. Dessa frågor ska inte blandas ihop med handel.

Detta är ett förslag till dagordning och beslut som skulle föra frihandeln framåt under de kommande årens förhandlingar. Men kanske allra viktigast är, enligt CATO-rapporten, att förändra synen på förhandlingarna i sig. Det är egentligen inte så att nationerna förhandlar mot varandra för att försöka vinna så många "medgivanden" som möjligt, till kostnaden av så få egna "medgivanden" som möjligt. Tvärtom är målet mer frihandel över huvud taget, både för sig själv och för andras del. Man liberaliserar inte primärt för att byta till sig något från andra, utan för att skörda vinsterna av sin egen liberalisering.

CATO Institute: A WTO Agenda for the New Millennium